Karta zbliżeniowa Visa PayWave

umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
  • płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA PAYWAVE,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
  • realizacji transakcji za pośrednictwem sieci internet,
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA.

Okres ważności karty – 3 lata.

Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku, i udostępnione w trybie on-line saldo rachunku.

Karta posiada limit dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej (bezstykowej), transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe (bezstykowe) powyżej kwoty limitu wymagają potwierdzenia kodem PIN.

Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności.