Kredyt gotówkowy

  • Kredyty udzielane są na dowolne cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania jego wykorzystania.
  • Krótki czas oczekiwania.
  • Minimum formalności.
  • Minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł, a maksymalna 250.000 zł.
  • Kredyt może być udzielany na okres do 96 miesięcy.
  • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej opartej o stopę referencyjną średni WIBOR 3M i marżę Banku.
 • Przykład reprezentatywny  dla kredytu gotówkowego

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,86 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 20 000,00 PLN, okres kredytowania: 36 miesięcy;  oprocentowanie kredytu: 6,17 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna średni WIBOR 3M: 0,59 %) i marży Banku w wysokości 5,58 %.  Malejąca miesięczna rata kapitało-odsetkowa : 675,70  PLN, łączna liczba rat: 35.  Całkowity koszt kredytu 2 276,42  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 1 876,42 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 400,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 22 276,42 PLN.

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej średni WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Przykład nie uwzględnia kosztów prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, z którego dokonywane są spłaty.

  Wyliczenia na dzień 27.07.2020r.