Kredyt odnawialny

  • Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  • Krótki czas oczekiwania.
  • Możliwość korzystania z pieniędzy kiedy tylko chcesz.
  • Minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł, a maksymalna wysokość kredytu wynosi nawet 7-krotność średnich miesięcznych wpływów.
  • Stwarza możliwość ponownego zadłużania się do wysokości przyznanego limitu.
  • Kredyt udzielany na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy kredytu na następny okres.
  • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, liczonej od kwoty wykorzystanej, a nie od całości przyznanego limitu.
  • Każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie.
  • Oprocentowanie zmienne oparte o stopę referencyjną średni WIBOR 3M i marżę Banku.