Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

    1. Dowolny cel, nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków.
    2. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy (LTV ≤ 80%) oraz nie więcej niż 500.000 PLN.
    3. Okres kredytowania od 1 roku do 15 lat.
    4. Okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy.
    5. Oprocentowanie zmienne oparte o stopę referencyjną średni WIBOR 3M i marżę Banku.