Kredyty inwestycyjne

Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane następujące inwestycje:

  • zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów produkcyjnych, handlowych;
  • zakup urządzeń, maszyn;
  • zakup nieruchomości;
  • zakup stada podstawowego lub uzupełniania stada podstawowego;
  • inne cele związane z działalnością inwestycyjną mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta.