Skip to main content
 • Kredyt Płynnościowy z dopłatą ARiMR

  Kredyt Płynnościowy z dopłatą ARiMR

  Kredyt na utrzymanie płynności z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

   ulotka3

  Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia wniosku kredytowego w najbliższej placówce.

   

  Najważniejsze korzyści:

  oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR
  prowizja 0% od kwoty udzielonego kredytu
  możliwość skorzystania do 31.12.2023 r.
  brak rozliczenia celowości wykorzystania
  Warunki udzielenia kredytu

  Kwota kredytów w zależności od wielkości gospodarstwa nie może przekroczyć:

   100 000 zł  – dla gospodarstwa rolnego o powierzchni nie większej niż 50 ha;

   200 000 zł – dla gospodarstwa rolnego  o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;

   400 000 zł – dla gospodarstwo rolnego o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

  Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż:

   36 miesięcy – w przypadku kredytów do 100 000 zł;

   48 miesięcy – w przypadku kredytów do 200 000 zł;

   60 miesięcy – w przypadku kredytów do 400 000 zł.

  Zasady ubiegania się o kredyt

  Kredyt może zostać udzielony na  uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

  • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
  • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
  • paliwa na cele rolnicze,
  • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
  • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
  • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
  • pasz objętościowych.

  Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowane w ramach działań PROW 2014-2020.

  Więcej informacji o programie

  Więcej o zasadach udzielania kredytu pod adresem  https://www.gov.pl/web/arimr/1-kredyty-preferencyjne