Skip to main content
 • Odsetki Przeterminowane

Odsetki przeterminowane

Informacja

 

 1. maksymalna wysokość odsetek kapitałowych -20,5 %

 nie może w stosunku rocznym przekraczać 2-krotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych;

 1. odsetki od zadłużenia przeterminowanego

 

 • dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym, odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. w stosunku rocznym:

 

 • od 08.09.2022:

- 24,5%

 • od 08.07.2022 - 07.09.2022

- 24%

 • od 09.06.2022 - 07.07.2022

- 23%

 • od 06.05.2022 - 08.06.2022

- 21,5%

 • od 07.04.2022 - 05.05.2022

- 20,0%

 • od 09.03.2022 - 06.04.2020

- 18,0%

 • od 09.02.2022 - 08.03.2022

- 16,5%

 • od 05.01.2022 - 08.02.2022  

- 15,5%

 • od 09.12.2021 - 04.01.2022

- 14,5%;

 

 • czterokrotność stopy lombardowej

 

 • od 08.09.2022:

- 29%

 • od 08.07.2022 - 07.09.2022

- 28%

 • od 09.06.2022 - 07.07.2022

- 26%

 • od 06.05.2022 - 08.06.2022

- 23%

 • od 07.04.2022 - 05.05.2022

- 20%

 • od 09.03.2022 - 06.04.2020

- 16%

 • od 09.02.2022 - 08.03.2022

- 13%

 • od 05.01.2022 - 08.02.2022  

- 11%

 • od 09.12.2021 - 04.01.2022

- 9%;