Skip to main content
  • Kartosfera

KartoSFERA

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 lutego 2015r. Bank Spółdzielczy w Kornicy

w celu dostosowania zapisów wynikających z Rekomendacji KNF dotyczącej bezpieczeństwa transakcji internetowych,  wprowadzi zmiany w regulacjach dotyczących korzystania z kart debtowych, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa płatności internetowych.

Klientom Banku zostaną udostępnione nowe funkcjonalności poprzez dedykowany portal www.kartosfera.pl(system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej).

Portal ten będzie dostępny dla Państwa od dnia 01.02.2015 r.

Wprowadzone zostaną zmiany w zakresie:

1. Nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą prowizji i opłat;

2.  Wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure - funkcjonalność umożliwiająca dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowej (np. zakup w sklepie internetowym lub portalu aukcyjnym). W ramach tej funkcjonalności będą przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure.

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Kornicy aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

Hasło 3D Secure generowane będzie indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej;

3.  Dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówce Banku lub za pośrednictwem Infolinii Grupy Banku BPS pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00 oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym należy:

1)  wejść na stronę internetową portalu kartowego   www.kartosfera.pl;

2) podać numer PESEL –w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;

3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Dodanie kolejnej funkcjonalności zostanie poprzedzone odpowiednią informacją.

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Kornicy