Skip to main content

Limit kumulatywny

Limit kumulatywny - dodatkowe zabezpieczenie dla kart zbliżeniowych

Limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN (jednorazowo do 30 zł dla kart zbliżeniowych VISA) poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN.

Transakcje są zliczane bez względu na czas, w którym zostały zrealizowane.

Po wykonaniu przez Klienta transakcji zbliżeniowych bez PIN, a suma ich wartości spowoduje przekroczenie kwoty 200 zł, Klient otrzyma odmowę autoryzacji transakcji. Należy wówczas włożyć kartę do czytnika terminala, wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana, zakładając, że karta jest aktywna, na rachunku są dostępne środki oraz PIN jest poprawny).

Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł. od nowa.

Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie Państwa środków na rachunku np. w przypadku kradzieży karty.