Skip to main content
 • Zasady zgłaszania utraty dokumentów
 • Zastrzeganie dokumentów

  Zastrzeganie dokumentów

  Klienci Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

  W dowolnej placówce Banku można dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty,
  • tymczasowy dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • książeczka wojskowa,
  • książeczka marynarska,
  • paszport,
  • karta stałego pobytu,
  • dokument zagraniczny,
  • inny dokument (niezdefiniowany),
  • oraz dowód rejestracyjny, karty.

  Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.