Jednostki Samorządu Terytorialnego

Bank Spółdzielczy w Kornicy współpracuje z lokalnymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego. W indywidualnie dostosowanej ofercie proponuje prowadzenie i kompleksową obsługę rachunków bieżących i pomocniczych, które w połączeniu z systemami Internet Banking oraz Home Banking umożliwiają sprawne zarządzanie środkami wszystkich podległych jednostek organizacyjnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku.