Skip to main content
 • Kredyt mieszkaniowy
  #mieszkaniowe i hipoteczne

  Kredyt mieszkaniowy

  • Kredyt może być przeznaczony na:
   • zakup działki budowlanej, lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
   • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
   • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności ;
   • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
   • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
   • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
   • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
    1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
    2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
    3. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
    4. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa powyżej, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt:
    5. dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.
  • Wnioskodawcą może być osoba fizyczna.
  • Okres kredytowania wynosi :
   1. od 1 roku do 15 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej;
   2. od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania. Na wniosek Wnioskodawcy okres kredytowania może zostać wydłużony do maksymalnie 30 lat.
  • Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące z możliwością jej wydłużenia do 36 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.
  • Oprocentowanie zmienne oparte o stopę referencyjną średni WIBOR 3M i marżę Banku.
  • Wymagany wkład własny w wysokości 80 % wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia.

  Bank Spółdzielczy w Kornicy

  08-205 Kornica
  Stara Kornica 227

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Telefony:

  Prezes Zarządu - 83 358 75 52
  Członek Zarządu - 83 358 78 16
  Księgowość - 83 358 75 43
  Oszczędności - 83 358 78 16
  Kredyty - 83 358 75 32
  Fax - 83 358 75 42

  Oddział w Sarnakach

  ul. Kolejowa 2
  08-220 Sarnaki

  Tel. - 83 359 91 61
  Tel/Fax. - 83 359 91 27

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia Banku:
  PN - PT 7:45 - 14:30