Skip to main content
 • Rodzinny kapitał opiekuńczy
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

  Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

  Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne jest kolejne rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Jest  to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12 miesiąca do 35 miesiąca.

  • Nowe świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie.
  • Rodzice mogą zdecydować czy  chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.
  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.
  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

  Wniosek przez portal Emp@tia i bankowość elektroniczną mogą złożyć tylko rodzice dziecka, którzy mają numer PESEL.

  Jeśli rodzic złoży wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, to ZUS sprawdzi, czy ma on profil na PUE ZUS. Jeśli nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład założy mu taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy. Potwierdzenie założenia profilu otrzyma na adres e-mail, który poda we wniosku. ZUS założy profil na PUE ZUS aby wnioskodawca miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu oraz aby ZUS mógł kontaktować się z nim w sprawie świadczenia.